●مقالات بزرگان ادبیات آذربایجان و افشاگری ها در " نامه صدیق " و گزارشی از پیشرفت " لغت نامه جامع ترکی " در اردبیل ✅ شماره سه فصلنامه سراسری نامه صدیق منتشر شد. ✍ با آثاری از دکتر حسین محمدزاده صدیق، دکتر محمد حریری اکبری، دکتر صمد رحمانی خیاوی، دکتر فیروز رفاهی، مهندس علیرضا صرافی، مهندس محمد باقر باقری، دکتر حسین فیض الهی وحید، دکتر توحید ملک زاده، دکتر محمدرضا باغبان کریمی، دکتر مرتضی مجدفر، دکتر علی بابازاده ایگدیر، دکتر رامین عسکریان، بهرام اسدی، حسین

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آموزشی مجله اینترنتی شوخی مطالب سنگ شناسی hatron امام زمان خواب ها و رویاهای من Michelle ابزار برقی خورشید هدایت